Klinten Kultur Proudly Presents Nattdans På Hovdala

EN RIT FÖR KRAFT, ELD, DANS, HÄSTAR, TRUMMOR.
FOTO: KARIN RÛGHEIMER
9299 9183 9185 9186 9190
9188 9187 9189 9191 9194
9195 9197 9198 9200 9268
9266 9214 9216 9285 9218
9273 9235 9236 9286 9271
9276 9277 9278 9279 9281sv
9288 9292sv 9295 9298 9300
9301 9302 9193tt 9303 9313
9315 9321 9332 9335